kace rezervoari

Pregled plasticnih pontona

Published by:

Jednodomni oklopljeni okrugli pontoni: Uopšteno, okrugli plastični pontoni nude neke značajne prednosti za to što je geometrijski cilindar najjači oblik u koji se aluminijum može oblikovati. Simetrični dizajn znači da je prečnik isti, bez obzira na to gde ga merite. Što je cev veća u prečniku, to je veća težina koju može da nosi i više vode može da izbaci. Pregrade se obično postavljaju u određenim intervalima duž dužine plasticnog pontona. Na dnu svake pregrade na mestu je namenski ostavljena praznina ili prolaz koji im omogućava da se podjednako vrše pod pritiskom. Mnogi pontoni ovog dizajna takođe imaju čep za odvod na zadnjem zadnjem dnu kako bi se omogućilo odvod kondenzacije ili akumulirane vode. Mogućnost popravke ovog stila pontona pojednostavljena je činjenicom da je jednom ispražnjen relativno jednostavan rutinski popravak zavarivanja. Nedostatak ovog dizajna je, međutim, ako bacate ponton, akumulirat ćete vodu duž cijele dužine pontona. Pregrade donekle ograničavaju akumulaciju vode, jer svaki deo vrši pritisak posebno dok ne onemogući više prodiranja vode.

Okrugli plasticni pontoni

Okrugli plasticni pontoni sa nepropusnim pojedinačnim komorama: Obično imaju najmanje tri često izrazitije pojedinačne odaje po pontonu. Oni nude sav efikasan i najveći deo otklanjanja rova na gore zbunjenom stilu pontona. Nepropusne komore u slučaju da se zavare dopuštaju samo vodu u pojedinačnu komoru koja je dobila oštećenja. Nepropusne komore pružaju izvanrednu sigurnost zahvaljujući ovom odeljenom dizajnu. Međutim, ovo je možda najzahtjevniji dizajn za proizvodnju i proizvodnju i često se u skladu s tim odražava. Jedini pravi nedostatak ovog dizajna je ukoliko postoji infiltracija vode u ponton. Jedini način da se ukloni ili isprazni to je obično mali utikač na vrhu pojedinačne pogođene komore, obično sifoniranjem malog creva. To je spor i nezgrapan proces ako bi trebalo da se uključi velika količina vode.

kace rezervoari

Septicke jame i njihovo postavljanje

Published by:

Kako instalirati septičku jamu i cena plasticne septicke jame

U osnovi, septička jama, poznata i kao privatni sistem za prečišćavanje otpadnih voda (POVTS), efikasan je način odlaganja kućnog otpada. Sistem se uglavnom postavlja na mestima sa malim pristupom javnoj kanalizaciji.

Uz pravilnu instalaciju i održavanje, to je efikasan način odvajanja čvrstog otpada i uklanjanja patogena. Da biste modifikovali ili instalirali sopstveni sistem septičkih jama, potrebna je dozvola za otpadne vode na licu mesta.

Septičke jame su uglavnom klasifikovane u dve, a to je gravitacioni sistem i pumpni sistem koji uključuje električne pumpe. Svestrani rezervoari zahtevaju oprez pri postavljanju jer popravka i zamena nije samo skupa, već i nepotrebno uključuje.

Manji trošak instalacije plasticne septičke jame

Većina vlasnika kuća uglavnom je u iskušenju da pronađe sredstva za uštedu novca i radi projekte koji će im pomoći da uštede mnogo novca. Ugradnju plasticne septičke jame mora da sprovede stručni ugovarač.

To je zato što sistem uključuje uklanjanje organskog otpada ili biorazgradivog materijala na mesto koje je pogodno i sigurno za proces prirodnog raspada.

Ugradnja i cena septičke jame za jednu porodicu koja koristi gravitacioni dizajn može koštati dosta manje od betonske septicke jame. Ovo uključuje troškove rada i materijala.

Troškovi instalacije ovog sistema takođe zavise od mesta gde ostajete i broja vlasnika kuća koji će sistem koristiti. Budući da je ovaj sistem kritični deo infrastrukture, potrebno je da pravilno konstruišete sistem kako biste bili sigurni da imate bezbrižan dugoročni rad sistema.

prodaja

Kako koristiti elektricni cekrk u cross countri-u

Published by:

Električni cekrk od kvačila uglavnom se koriste za terenska i druga specijalna vozila. To je uređaj za samozaštitu i vuču vozila. Može da izvodi samo-spasilačka vozila u teškim okruženjima kao što su sneg, močvara, pustinja, plaža, blatni planinski put, itd., A može vršiti i olupine, teretne predmete i instalacione objekte pod drugim uslovima. Sportsko neophodan sigurnosni uređaj. Vitlo se uglavnom deli na električno vitlo, mehaničko vitlo, hidraulično vitlo i tako dalje

Postoji izreka dobro, nijedan cekrk nije terenska, mnogi vlasnici terenskih puteva su čuli ovu rečenicu, ali stvarno znaju njeno značenje vrlo malo.

Trebali bismo znati kako vlasnik treba znati zašto. Obično ćemo biti instalirani na off-road putu ispred vitla,
zašto? Jer je povoljnije za terenska vozila u divljini. Kada je vaš automobil u divljini kada se dogodi nešto neočekivano,
Vaša električni cekrk od 4500kg će imati veliku korist, vaš automobil može bez napora da se digne.
I obično je jednostavno tako izmislite. U osnovi nema održavanja, ali zato što našem automobilu pružimo tešku zaštitu.

Ako je vozilo u nevolji, analizirajte situaciju i utvrdite uzrok hvatanja vozila prije upotrebe električnog vitla fromvinch 4VD. Ako je vozilo teško „stavljeno“ na stijenu ili panjev, razmislite o podizanju vozila s dizalicom i stavljanju pod gume kako biste uklonili prepreke.
Koristite vitlo za samopomoć i možete ga koristiti za držanje stabla ili velikog kamena oko njega, a zatim pomoću remenice ćete premotati kabl vitla, a zatim povući implementaciju vozila. Ne namotavajte kabel vitla oko drveta, jer to može dovesti do stabla. Ako je potrebno, vitlo se može povući pod uglom. Ali pazite na uže na strani akumulatora na vitlu.