Category Archives: kace rezervoari

kace rezervoari

Pregled plasticnih pontona

Published by:

Jednodomni oklopljeni okrugli pontoni: Uopšteno, okrugli plastični pontoni nude neke značajne prednosti za to što je geometrijski cilindar najjači oblik u koji se aluminijum može oblikovati. Simetrični dizajn znači da je prečnik isti, bez obzira na to gde ga merite. Što je cev veća u prečniku, to je veća težina koju može da nosi i više vode može da izbaci. Pregrade se obično postavljaju u određenim intervalima duž dužine plasticnog pontona. Na dnu svake pregrade na mestu je namenski ostavljena praznina ili prolaz koji im omogućava da se podjednako vrše pod pritiskom. Mnogi pontoni ovog dizajna takođe imaju čep za odvod na zadnjem zadnjem dnu kako bi se omogućilo odvod kondenzacije ili akumulirane vode. Mogućnost popravke ovog stila pontona pojednostavljena je činjenicom da je jednom ispražnjen relativno jednostavan rutinski popravak zavarivanja. Nedostatak ovog dizajna je, međutim, ako bacate ponton, akumulirat ćete vodu duž cijele dužine pontona. Pregrade donekle ograničavaju akumulaciju vode, jer svaki deo vrši pritisak posebno dok ne onemogući više prodiranja vode.

Okrugli plasticni pontoni

Okrugli plasticni pontoni sa nepropusnim pojedinačnim komorama: Obično imaju najmanje tri često izrazitije pojedinačne odaje po pontonu. Oni nude sav efikasan i najveći deo otklanjanja rova na gore zbunjenom stilu pontona. Nepropusne komore u slučaju da se zavare dopuštaju samo vodu u pojedinačnu komoru koja je dobila oštećenja. Nepropusne komore pružaju izvanrednu sigurnost zahvaljujući ovom odeljenom dizajnu. Međutim, ovo je možda najzahtjevniji dizajn za proizvodnju i proizvodnju i često se u skladu s tim odražava. Jedini pravi nedostatak ovog dizajna je ukoliko postoji infiltracija vode u ponton. Jedini način da se ukloni ili isprazni to je obično mali utikač na vrhu pojedinačne pogođene komore, obično sifoniranjem malog creva. To je spor i nezgrapan proces ako bi trebalo da se uključi velika količina vode.

kace rezervoari

Septicke jame i njihovo postavljanje

Published by:

Kako instalirati septičku jamu i cena plasticne septicke jame

U osnovi, septička jama, poznata i kao privatni sistem za prečišćavanje otpadnih voda (POVTS), efikasan je način odlaganja kućnog otpada. Sistem se uglavnom postavlja na mestima sa malim pristupom javnoj kanalizaciji.

Uz pravilnu instalaciju i održavanje, to je efikasan način odvajanja čvrstog otpada i uklanjanja patogena. Da biste modifikovali ili instalirali sopstveni sistem septičkih jama, potrebna je dozvola za otpadne vode na licu mesta.

Septičke jame su uglavnom klasifikovane u dve, a to je gravitacioni sistem i pumpni sistem koji uključuje električne pumpe. Svestrani rezervoari zahtevaju oprez pri postavljanju jer popravka i zamena nije samo skupa, već i nepotrebno uključuje.

Manji trošak instalacije plasticne septičke jame

Većina vlasnika kuća uglavnom je u iskušenju da pronađe sredstva za uštedu novca i radi projekte koji će im pomoći da uštede mnogo novca. Ugradnju plasticne septičke jame mora da sprovede stručni ugovarač.

To je zato što sistem uključuje uklanjanje organskog otpada ili biorazgradivog materijala na mesto koje je pogodno i sigurno za proces prirodnog raspada.

Ugradnja i cena septičke jame za jednu porodicu koja koristi gravitacioni dizajn može koštati dosta manje od betonske septicke jame. Ovo uključuje troškove rada i materijala.

Troškovi instalacije ovog sistema takođe zavise od mesta gde ostajete i broja vlasnika kuća koji će sistem koristiti. Budući da je ovaj sistem kritični deo infrastrukture, potrebno je da pravilno konstruišete sistem kako biste bili sigurni da imate bezbrižan dugoročni rad sistema.

kace rezervoari

Plastične septičke jame i rezervoari

Published by:

Od plastičnih rezervoara mogu se napraviti različiti proizvodi za različite namene. Klasični rezervoari vertikalni plastični rezervoari i horizontalni plastični rezervoari cisterne se lako uz pomoć pregrada mogu pretvoriti u plastične septičke jame.

Zašto plastične septičke jame

Naravno de se odmah velika većina vas pita odmah pa zar mora da bude sve plastično i zašto sada i plastične septičke jame. Mngobrojne su prednosti plastike i baš kao i što plastični rezervoari imaju velike prednosti u odnosu betonske ili zidane bazene za vodu, tako i plastične septičke jame imaju velike prednosti u odnosu na betonske ili zidane septičke jame. Plastične nisu porozne i ne propuštaju tekučinu svog sadržaja u okolinu. Takođe višak padavina ne utiče na to da se jama brzo napuni, pa da morate da je praznite jer se napunila vodom.

Brojne prednosti plastične septičke jame

Plastične septičke jame se lako i brzo postavljaju u odnosu na zidanje i betoniranje koje traje danima. razmislite da samo ploča mora da odstoji tri nedelje, da bi sve to lepo funkcionisalo. Težak betonski poklopac koji treba podizati, sa plastičnim septičkim jamama je sve drugačije, lakše i jednostavnije. Sve vrste priključaka idu na nju, moguće je napraviti prelive, mogućnosti su ogromne. U zavisnosti od toga koliko se koristi, koliko przni može imati i više komora, dvokomorne septičke jame, trokomorne septičke jame i slično.

Pogledajte na sajtovima proizvođača detalje oko plastičnih septičkih jama.